Ascendance of a Bookworm Part 2 Manga Volume 6

$ 415.218 Bao gồm thuế tạm tính tại Hoa Kỳ và phí dịch vụ

  • Publisher: J-NOVEL CLUB
  • Media: Manga
  • Genre: Fantasy
  • Themes: Powers, Supernatural
  • Age Rating: 13+
  • Release Date: 4/18/2023
  • Page Count: 192
  • Dimensional Weight: 1
  • Written Language: English

Gọi đặt mua (+84) 0983 926 548 (Thứ 2 - Thứ 7 | 08:00 - 20:00)