Attack on Titan Lost Girls Manga (1-2) Bundle

$ 420.628 Bao gồm thuế tạm tính tại Hoa Kỳ và phí dịch vụ

  • Publisher: KODANSHA COMICS
  • Media: Manga
  • Genre: Action, Horror
  • Themes: Battles, Powers, Supernatural
  • Age Rating: 16+
  • Release Date: 6/28/2020
  • Dimensional Weight: 2
  • Written Language: English

Gọi đặt mua (+84) 0983 926 548 (Thứ 2 - Thứ 7 | 08:00 - 20:00)