Attack on Titan The Final Season Part 2 Manga Box Set

$ 1.712.265 Bao gồm thuế tạm tính tại Hoa Kỳ và phí dịch vụ

  • Publisher: KODANSHA COMICS
  • Media: Manga
  • Genre: Action, Horror
  • Themes: Battles, Powers, Supernatural
  • Age Rating: 16+
  • Release Date: 11/1/2022
  • Page Count: 1152
  • Dimensional Weight: 3.5
  • Written Language: English

Gọi đặt mua (+84) 0983 926 548 (Thứ 2 - Thứ 7 | 08:00 - 20:00)