[Imperfect] Shiver Junji Ito Story Collection Manga (Hardcover)

$ 447.678 Bao gồm thuế tạm tính tại Hoa Kỳ và phí dịch vụ

  • Publisher: VIZ BOOKS
  • Media: Manga
  • Genre: Horror
  • Age Rating: 16+
  • Release Date: 12/19/2017
  • Page Count: 392
  • Dimensional Weight: 1
  • Written Language: English

Gọi đặt mua (+84) 0983 926 548 (Thứ 2 - Thứ 7 | 08:00 - 20:00)