[Imperfect] The Men Who Created Gundam Manga

$ 427.390 Bao gồm thuế tạm tính tại Hoa Kỳ và phí dịch vụ

  • Publisher: DENPA
  • Media: Manga
  • Genre: Comedy, Documentary
  • Themes: Mecha
  • Age Rating: 14+
  • Release Date: 6/7/2022
  • Page Count: 564
  • Dimensional Weight: 1
  • Written Language: English

Gọi đặt mua (+84) 0983 926 548 (Thứ 2 - Thứ 7 | 08:00 - 20:00)