Junji Ito Story Collection Manga Bundle

$ 2.015.225 Bao gồm thuế tạm tính tại Hoa Kỳ và phí dịch vụ

  • Publisher: VIZ BOOKS
  • Media: Manga
  • Genre: Horror, Science Fiction
  • Themes: Supernatural
  • Age Rating: 16+
  • Release Date: 11/20/2022
  • Dimensional Weight: 7.2
  • Written Language: English

Gọi đặt mua (+84) 0983 926 548 (Thứ 2 - Thứ 7 | 08:00 - 20:00)