Rent-A-Girlfriend Manga Box Set 1

$ 2.023.340 Bao gồm thuế tạm tính tại Hoa Kỳ và phí dịch vụ

  • Publisher: KODANSHA COMICS
  • Media: Manga
  • Genre: Comedy, Romance
  • Themes: Slice of Life
  • Age Rating: 16+
  • Release Date: 11/8/2022
  • Page Count: 1248
  • Dimensional Weight: 3.75
  • Written Language: English

Gọi đặt mua (+84) 0983 926 548 (Thứ 2 - Thứ 7 | 08:00 - 20:00)