Vinland Saga Hardcover Manga (10-12) Bundle

$ 1.360.615 Bao gồm thuế tạm tính tại Hoa Kỳ và phí dịch vụ

  • Publisher: KODANSHA COMICS
  • Media: Manga
  • Genre: Action, Drama
  • Themes: Historical
  • Age Rating: 16+
  • Release Date: 6/26/2022
  • Dimensional Weight: 6
  • Written Language: English

Gọi đặt mua (+84) 0983 926 548 (Thứ 2 - Thứ 7 | 08:00 - 20:00)